TRỤ SỞ ĐẠI DIỆN CANADA CHANGMIN NEUTRACEUTICS Ở MONTRÉAL

Địa chỉ: 2412 Rue Saint-Émile, Montréal, QC, H1L 5M9, Canada

Tất cả mọi chi tiết về mua bán sỉ và lẻ, xin vui lòng liên lạc:

Cô JULIE XUÂN HUỲNH

Nói 3 ngôn ngữ: Việt - Pháp - Anh

Điện thoại : 514-355-7194

Email : cervifor @yahoo.ca

Website: www.cervifor.com

Ông ROGER ROY

Nói 2 ngôn ngữ: Pháp - Anh

Điện thoại : 514-352-7855

Email : cervifor @yahoo.ca

Website: www.cervifor.com

ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Chuyển tiền HOÀNG OANH

(Cô BÍCH)

7182 Rue St-Denis

Montréal, QC H2R 2E2

Métro Jean-Talon

Điện thoại: 514-272-3838

HARMONIE SPA

(Cô Trang)

354 Rue De Castelnau Est

Montréal, QC H2R 1P9

Métro Jean-Talon

Điện thoại: 514-657-3378

Mrs SOPHEAROM ITH

605 Davenport Road, Apt # 508

Waterloo, ON, N2L 6H8

Téléphone: (519) 575-5001

Nhà thuốc HOA ĐÀ

(Cô KIM THỦY)

11369 Wilson Avenue

Toronto, ON  M3M 1H7

Điện thoại: 647-588-0430

NGUYÊN VIỆT Co, Ltd

(Liên lạc Mr TRUNG ĐÔNG)

516 Lumberton Crescent,

Mississauga, ON L4Z 3Z7

Điện thoại: 647-920-6276

  • Facebook